WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity

wimshomeabcd 4.15b

Documents Other languages: en ca cn de es fr it si

Mirrors
logo

WIMS Home page
Universitť de Nice
CSE Institute
East China Normal University
Universitť Paris-Sud
Universitŗ di Milano--Bicocca
Caen University
Institut Baix PenedŤs. El Vendrell
Serveur du lycée d'Arsonval (Brive)
Serveur de l'université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Electrische schema's, hulpmiddel voor het ontwerpen van eenvoudige electronische schema's.
OEF RC, oefeningen met RC/LE kringen met sinusvormige signalen.
Quizz integration, elementaire integraal rekening.
Teken de afgeleide, gegeven is de grafiek van een functie, teken de afgeleide. Gebruikt java.
Oefenen met matrices, beginselen van matrix rekenen.
Ongelijkheden in het complexe vlak, herken een gebied in het complexe vlak beschreven door een ongelijkheid.
Tangent 2D, Zoek de raaklijn of loodlijn van een curve.
OEF ohm, oefenen met de wet van Ohm.
OEF limieten, oefenen met limieten van logaritmische en exponentiële functies.
OEF complex, oefenen met complexe getallen.
OEF combinatoriek, oefenen met combinaties en permutaties.
Complex shoot, klik op de positie van een complex getal in het complexe vlak.
SQRT shoot, bepaal op de wortels van een complex getal, vereist java.
SQRT draw, teken de wortels van een complex getal, vereist java.
Teken een complexe vergelijking, teken een vergelijking in het complexe vlak, vereist java of javascript.
OEF statistiek, collectie oefeningen over statistiek
Ruimte Meetkunde II, Oefeningen met Ruimte Meetkunde
OEF rechte lijn in een vlak, verzameling oefeningen over rechte lijnen en vergelijkingen
Parameter voorstellingen., Werken met parameter krommen
Morse Training, codeer/decodeer een text in morse
OEF periodiek systeem, het periodiek systeem der elementen.
Rekenen IV, Rekenen voor wiskunde C
Vaardigheidstoets, Vaardigheidstoets
Oefenen met integraalrekening, Het oefenen met integreren.
Graphic functions, herken de grafiek van f(-x) uit de grafiek van f(x), etc.
Graphic addition, herken de grafiek van f(x)+g(x) uit f en g, enz.
Lineair programmeren, Een serie oefeningen over de beginselen van lineair programmeren
Function draw, Teken een functie aan de hand van een gegeven grafiek, java noodzakelijk
Oefenen met differentiëren II, Het Oefenen met differentiëren.
Oefenen met differentiëren, Het Oefenen met differentiëren.
OEF differentiŽren, oefenen met de afgeleide.
Coincidence sinus, bepaal de goniometrische functie aan de hand van een grafiek.
Vergelijkingen H5., Werken met vergelijkingen
Tekenverloop - Ongelijkheden, oefenen met het tekenverloop van functies en ongelijkheden.
Quizz complex, oefenen met complexe getallen.
OEF Tweedegraads, collectie oefeningen over tweedegraads vergelijkingen
Een begin met matrix rekenen, Oefenen met matrix rekenen
Een begin met complexe getallen, Oefenen met complexe getallen.
Een begin met complexe getallen, Oefenen met complexe getallen.
Kwadratische vergelijkingen (ICLON), oefenen met categorieŽn.
Vergelijkingen (ICLON), oefenen met categorieŽn.
Statistiek VI, statistiek met een spreadsheet.
Statistiek V,
Statistiek IV, Een statistiek module over kans
Statistiek III, Een statistiek module over de Kans
Statistiek II, Een statistiek module (H4, H5) over de normale verdeling.
Statistiek I, Een statistiek module (H4) over de standaardafwijking,mediaan,boxplot,histogram en meer.
Brekingsindex, analyse van meetresultaten en grafische voorstelling.
Logica, logica voor wiskunde C (examen programma 2018).
Graden & Radialen, graden , radialen en de eenheidscirkel.
Kwadratische polynomen, herken de grafiek van een kwadratische veelterm.
Lijnen kiezen, herken de lijn, door vergelijking of grafiek
Meetkunde-III, Meetkunde
Goniometrie: eigenschappen van de goniometrische functie., Goniometrie en het amplitude de frequentie en de evenwichtslijn
Grafiek herkenning I, oefenen met grafiek herkenning
Goniometrie IV, sinus & Cosinus-regel.
Goniometrie II, Bepaal het functievoorschrift
Meetkunde-IV, meetkunde.
Circular draw, teken de omgeschreven/ingeschreven cirkel van een driehoek.Benodigd Java
Economie (nieuw examen programma), Nieuw examen programma
M&O III, Diverse opgaven over rekenen aan vermogen
M&O II, Rekenen met vermogen
Economie II, elasticiteiten
M&O I, Rekenen met brutowinst nettowinst en btw
Economie, Oefenen met econometrie
Scheikunde I, Chemie oefeningen en nomenclatuur.
Het begrip, oefenen met scheikundige begrippen.
Oefenen met toenamendiagrammen., Teken het toenamendiagram. Rekenen met differentiequotiënten.
Oefenen met Rijen en Reeksen, Werken met rijen en reeksen
Inequality zone, bepaal de ongelijkheden
Domein en Bereik, bepaal het domein en bereik.
Vergelijkingen H4., Werken met vergelijkingen met daarin; wortels, exponenten, logaritmen en goniometrische functies.
H4 variabelen, Werken met variabelen
Segfrac, splits breuken in een som van kleinere breuken
Eenvoudige polynomen, derdegraads vergelijkingen en hoger
Snijpunten en ongelijkheden, Snijpunten en een begin met ongelijkheden.
H4 logaritmes., werken met logaritmische en exponentiŽle functies.
Functieonderzoek en ongelijkheid, oefenen met het tekenverloop van functies en ongelijkheden.
Grafieken, tabellen en formules
Werken met formules I, een serie oefeningen over herleiden van formules
Asymptoten, Bepaal de asymptoten van verschillende functies.
Statitiek I, een verzameling oefeningen over de beginselen van Statistiek.
Toegepaste Wiskunde Hoofdstuk 3&4 [Vervoort Boeken], Machten,wortels en logaritmen , oefeningen hoofdstuk 3&4 door Jos Vervoort
Toegepaste Wiskunde [Vervoort Boeken hfst 1 & 2 ], Oefeningen hoofdstuk 1 & 2 door Jos Vervoort
Gecijferdheid [Vervoort Boeken], Oefeningen door Jos Vervoort
Vaardigheidstoets (Vervoort Boeken), Vaardigheidstoets
Natuurkunde [H3 test module], Natuurkunde
OEF engelse werkwoorden, onregelmatige engelse werkwoorden oefenen
Projecties, een vector langs een gegeven richting projecteren of ontbinden
Ruimte Meetkunde I, Ruimte Meetkunde Basis
Rotatie Centrum, klik op het rotatie centrum in 2D.
OEF Goniometrie 1, goniometrie
Goniometrie, een serie simpele opgaven over het begin van gioniometrie
OEF Thales, collectie oefeningen over de stelling van Thales voor driehoeken
OEF schalen, collectie oefeningen over schalen, oppervlakken en volumes
OEF Pythagoras, collectie oefeningen over de stelling van Pythagoras voor rechthoekige driekhoeken.
OEF lineaire functies, collectie oefeningen over lineaire functies
Goniometrie I, een begin met goniometrie.
Lineaire Vergelijkingen, werken met lineaire functies en hun grafieken.
OEF Pythagoras 2, oefeningen mbt de stelling van Pythagoras.
Binaire Oefeningen, elementaire oefeningen met het tweetallige getallen stelsel
OEF arithmetiek, collectie oefeningen over deling met rest en ggd's uitrekenen
ggd Euclides, berekening van de ggd met behulp van het algoritme van Euclides.
Vergelijkingen H3, Het oplossen van diverse vergelijkingen
Tweedegraads vergelijkingen, bepaal de wortels van tweedegraads vergelijkingen.
H3 Variabelen, Werken met variabelen.
OEF lineaire functies - II, collectie oefeningen over lineaire functies, met uitleg
Schuifpuzzel, recover a jigsaw puzzle by shifting rows or columns.
Snijpunten via Inklemming, Bepaal snijpunten of ongelijkheden via inklemmen.
OEF snelheid, verzameling oefeningen over snelheden
OEF vierkantswortels, collectie oefeningen over reŽle vierkantswortels
OEF machten van 10, oefeningen met machten.
OEF verhoudingen II, verzameling oefeningen over verhoudingen (niveau 2).
OEF (On)gelijkheden, oefeningen over (on)gelijkheden en stelsels vergelijkingen, niveau onderbouw.
OEF ontbinden in factoren, haakjes wegwerken
Magisch Vierkant, een spelletje gebaseerd op het Magisch vierkant.
Machten en Wortels [H3], Werken met machten en wortels
Rechte lijnen, een algebra module over rechte lijnen.
Rekenkundige tabellen, een zeer configureerbaar spel over rekenkundige tabellen.
Oefenen met de ABC-formule, Oefenen met de abc-formule
Statistiek Basis, Een statistiek module over informatie verwerking en statistiek [H1/H2]
OEF lampen en batterijen, een serie oefeningen over spanningsdeling.
Ruimtelijke Lichamen, Oefenen met de naamgeving van ruimtelijke objecten.
OEF Driehoeken, collection of exercises on triangles.
OEF hoeken, hoek.
Economie Basis, Oefenen met econometrie
Breuken en Variabelen, oefenen met breuken en variabelen.
Oefenen met variabelen, Letterrekenen (H1/H2)
Vergelijkingen, maak de vergelijking af, drag & drop oefeningen.
OEF Machten, een serie oefeningen over het werken met machten.
OEF percentage, verzameling oefeningen over percentages
OEF breuken, verzameling oefeningen met breuken.
Rekenen met breuken, een verzameling oefeningen over breuken
OEF Linsys 2x2, verzameling oefeningen over elementaire lineaire stelsels 2x2.
Machten en Wortels [H2], werken met machten en wortels
Oefenen met groeifactoren, Werken met groeifactoren en exponentiële curves
Ballen op een rijtje, simpel spelletje, speel tegen de server.
Schatten en rekenen, html5 canvas Rekenen en schatten met verhoudingen ,schaalverdelingen en landkaarten
Verhouding & Percentage, Bepaal verhoudingen en percentages
De PABO Rekentoets, De PABO Rekentoets
Oppervlak en Omtrek, Oefenen met oppervlak en omtrek
De getallenlijn, Oefenen met de getallenlijn (gehele en gebroken getallen, negatief of positief)
Wiskunde in de oudheid, oefeningen met o.a. andere getallenstelsels
Meetkunde II, Module voor het VMBO, over meetkundige figuren
Meetkunde I, Module voor het VMBO over hoeken & kijklijnen
WIMS Rekentoets, rekentoets
Rekenregels, Oefenen met rekenregels
Rekenen III, Rekenen in andere getallen stelsels
Rekenen [Basis - II], oefenen met rekenen (optellen,aftrekken,vermenigvuldigen ,delen : matrixmethode,rechthoeksmethode etc).
Rekenen [Basis], Oefenen met optellen,aftrekken,vermenigvuldigen en delen
Rekenen met eenheden, omrekenen van diverse eenheden en afronden
Breuken II, breuken en vermenigvuldigen,optellen,aftrekken,vereenvoudigen en delen.
Tabellen en grafieken van functies en formules, Oefeningen over het werken met tabellen en formules
Simpele vergelijkingen oplossen, Het oplossen van eenvoudige vergelijkingen (een pril begin).
Oefenen met de getallenlijn en het platte vlak, plaats punten op een rechte lijn of in een plat vlak.
OEF nombres relatifs, collection d'exercices sur les nombres relatifs.
OEF verhoudingen, verzameling oefeningen over verhoudingen.
Chronologische volgorde en relatieve getallen, historische gebeurtenissen op een getallenlijn plaatsen
Additieve figuren, plaats getallen in meetkundige figuren afhankelijk van condities op de sommen
Procentrekenen, Oefenen met procenten
Geef de volgorde, rangschik getallen op goede volgde
Optellen en Vermenigvuldigen, Optellen en Vermenigvulden van allerlei dingen
OEF clock, een verzameling oefeningen over klok kijken.
Introductie Machtsverheffen, Een module over machtsverheffen
Klokrekenen, Over het rekenen met een klok
Invulrijen, Zoek de vreemde eend
Oefenen met grafiek lezen., lezen van grafieken, staafdiagrammen en cirkeldiagrammen.
Breuken I, Werken met breuken
OEF vierkanten, collection of exercises on rectangles.


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.